ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mapa monitoringu jakości powietrza

Na mapie przedstawione są stacje z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza.

Kliknij na stację, aby przejść do danych pomiarowych.

Najedź myszką na stację, aby zobaczyć jej opis w tym miejscu oraz szczegółowy skład indeksu, gdy wybrano wyświetlanie indeksu.
Dane bieżące z godz.
legenda
Prezentowane wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji pomiarowych i nie są one zweryfikowane.
Wyniki te poddawane będą okresowej weryfikacji i mogą one ulec zmianie.