ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczecin Andrzejewskiego

A
M
Nazwa stacji Szczecin Andrzejewskiego Krótka nazwa stacji ZAP001
Krajowy kod stacji ZpSzczAndr01 Międzynarodowy kod stacji
Strefa aglomeracja szczecińska Klasyfikacja stacji tła
Adres Szczecin, ul. Andrzejewskiego Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Szczecin
Szczecin, 70-502, Wały Chrobrego 4
91 4859500
wios@wios.szczecin.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.66334722
Szerokość geograficzna N 53.38097500
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 10 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji