ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczecinek Przemysłowa

A
M
Nazwa stacji Szczecinek Przemysłowa Krótka nazwa stacji ZAP006
Krajowy kod stacji ZpSzczecPrze Międzynarodowy kod stacji
Strefa zachodniopomorska Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Szczecinek, ul. Przemysłowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Szczecin
Szczecin, 70-502, Wały Chrobrego 4
91 4859500
wios@wios.szczecin.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
NO - Tlenek azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 HCHO - Formaldehyd PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
WD - Kierunek wiatru PRESS - Ciśnienie atmosferyczne TEMP - Temperatura WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.70457222
Szerokość geograficzna N 53.69890000
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 141 Rodzaj parametrów wszystko