ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczecin Piłsudskiego

A
M
Nazwa stacji Szczecin Piłsudskiego Krótka nazwa stacji ZAP002
Krajowy kod stacji ZpSzczPils02 Międzynarodowy kod stacji
Strefa aglomeracja szczecińska Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Szczecin, ul. Piłsudskiego Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Szczecin
Szczecin, 70-502, Wały Chrobrego 4
91 4859500
wios@wios.szczecin.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen OXY - O-Ksylen
MPXY - M-P-Ksylen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.55390000
Szerokość geograficzna N 53.43216944
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 26 Rodzaj parametrów wszystko