ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Koszalin Chopina

A
Nazwa stacji Koszalin Chopina Krótka nazwa stacji ZAP191
Krajowy kod stacji ZpKoszChopin Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Koszalin, ul. Chopina Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów