ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kołobrzeg Żółkiewskiego

M
Nazwa stacji Kołobrzeg Żółkiewskiego Krótka nazwa stacji ZAP200
Krajowy kod stacji ZpKolZolkiew Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Kołobrzeg, ul. Żółkiewskiego Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów