ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Stacja mobilna GIOŚ

A
M
Nazwa stacji Stacja mobilna GIOŚ Krótka nazwa stacji ZAP008
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Szczecin, ul. Budzysza Wosia Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów wszystko