ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Stacja mobilna Połczyn Zdrój

A
M
Nazwa stacji Stacja mobilna Połczyn Zdrój Krótka nazwa stacji ZAP010
Krajowy kod stacji ZpPolczynMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Połczyn Zdrój, ul. Solankowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów wszystko