ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Myślibórz Za Bramką

M
Nazwa stacji Myślibórz Za Bramką Krótka nazwa stacji ZAP100
Krajowy kod stacji ZpMyslZaBram Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Myślibórz, ul. Za Bramką Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.8625
Szerokość geograficzna N 52.9261111111111
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów