ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczecinek 1Maja

M
Nazwa stacji Szczecinek 1Maja Krótka nazwa stacji ZAP101
Krajowy kod stacji ZpSzczec1Maj Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Szczecinek, ul. 1 Maja Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.6922222222222
Szerokość geograficzna N 53.7119444444445
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów