ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczecinek 1Maja

M
Nazwa stacji Szczecinek 1Maja Krótka nazwa stacji ZAP101
Krajowy kod stacji ZpSzczec1Maj Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.6922222222222
Szerokość geograficzna N 53.7119444444445
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów