ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Widuchowa

A
M
Nazwa stacji Widuchowa Krótka nazwa stacji ZAP003
Krajowy kod stacji ZpWiduBulRyb Międzynarodowy kod stacji
Strefa zachodniopomorska Klasyfikacja stacji tła
Adres Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Szczecin
Szczecin, 70-502, Wały Chrobrego 4
91 4859500
wios@wios.szczecin.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.38230833
Szerokość geograficzna N 53.12231944
Typ obszaru pozamiejski - regionalny
Wysokość m n.p.m. 2 Rodzaj parametrów wszystko