ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Koszalin Spasowskiego

M
P
Nazwa stacji Koszalin Spasowskiego Krótka nazwa stacji ZAP102
Krajowy kod stacji ZpKoszSpasow Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Koszalin, ul. Spasowskiego Metoda pomiaru manualny, pasywny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.1930555555556
Szerokość geograficzna N 54.2069444444445
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów