ZACHODNIOPOMORSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Koszalin Armii Krajowej

A
M
Nazwa stacji Koszalin Armii Krajowej Krótka nazwa stacji ZAP005
Krajowy kod stacji ZpKoszArKraj Międzynarodowy kod stacji
Strefa miasto Koszalin Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Koszalin, ul. Armii Krajowej Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Szczecin
Szczecin, 70-502, Wały Chrobrego 4
91 4859500
wios@wios.szczecin.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16.17254444
Szerokość geograficzna N 54.19398611
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 31 Rodzaj parametrów wszystko